Klachtenprotocol

Het kan zo zijn dat u na een bezoek bij Vita Bright niet tevreden bent over de gang van zaken. Probeer dit bespreekbaar te maken, het kan zijn dat u ontevreden bent maar dat ik hier mogelijk niks vanaf weet. We gaan dan samen op zoek naar een oplossing waar u tevreden mee bent.

Mocht het zo zijn dat we er samen niet uitkomen of vindt u het moeilijk om dit bespreekbaar te maken, dan kunt u ervoor kiezen contact op te nemen met onze klachtenfunctionaris.

Vita Bright is geregistreerd bij het NIBIG. Het NIBIG heeft zich bij de Stichting Zorggeschil aangesloten. Dit is een onafhankelijke geschilleninstantie die door het Ministerie is erkend.
Hiermee voldoet Vita Bright aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Via het NIBIG beschikt Vita Bright over: